Kunnskapsparken Vesterålen. Foto: NorNet as

Kunnskapsparken Vesterålen

Kunnskapsparken skal bidra til regional utvikling gjennom å:

• Initiere og gjennomføre regionale utviklingsprosjekter i regionen.

• Initiere, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekter i samarbeid med næringsliv,
offentlig sektor samt ulike kunnskaps- og forskningsmiljøer i og utenfor regionen.

• Bidra til å øke regionens samlende tilgang på tilbud innenfor kompetanse, utdanning og opplæring.

Les mer

Kompetansegivende kurs i Prosjektledelse 7,5 studiepoeng

Går over to samlinger.Nytt kurs planlegges igangsatt våren 2016 i Kulturfabrikken på Sortland med hjemmeeksamen (72 timer).
Ny informasjon om kurs v-2016 settes opp senere.
Les mer

Master of Public Administration, 90 studiepoeng. Ledelse i offentlig sektor, erfaringsbasert master

Oppstart høsten 2015 på Sortland.
Søknadsfrist 15.april.

NB!! Du kan søke deg inn på enkeltemner underveis, og evt. ta fagemnet fra h- 2015 senere.

Les mer

Logistikkledelse Sortland våren 2016

Nytt kurs planlegges våren 2016.
Les mer

MBA studiet Sortland, høsten 2014 - erfaringsbasert Master 90 sp

Kurset startet opp høsten 2014 med en solid studentgruppe fra Vesterålen og Lofoten.
Høsten 2016 gjennomføres 3. semester med fagemnet STV 3075 Strategi- og styringsutfordringer i virksomheter.

Nytt kull startet opp h- 2015.

Neste oppstart på MBA planlegges høsten 2016.

Les mer

Studiesenteret Finnsnes

Våren 2014
Les mer

Tysk for næringslivet

Våren 2014
Les mer

Prosjektledelse

Sortland, våren 2014
Les mer

Forretningsjus og arbeidsrett

Sortland, våren 2014
Les mer

Le 455
Praktisk styrearbeid, 6 studiepoeng

Nytt kurs planlegges igangsatt våren 2016.

Kunnskapsparken Vesterålen
Web: www.kpv.no • E-post: post@kpv.no
2013-2017 © Web: NorNet as